Siunaustilaisuus ja sen järjestäminen, mitä tulee ottaa huomioon?

Siunaustilaisuus ja sen kulku

Siunaustilaisuus toimitetaan yleensä kirkossa tai kappelissa, mutta se on mahdollista pitää myös haudalla. Yleensä hautaustoimisto varaa siunaustilaisuuden ajan ja paikan toivotulle ajankohdalle. Seurakunnilla on usein omat aikataulunsa varausten suhteen, jotka on hyvä ottaa huomioon.

Pappi ohjaa yleensä siunaustilaisuuden kulkua, ja tilaisuuden kulku sovitaan yhdessä omaisten kanssa. Siunaustilaisuudessa on perinteisesti alku- ja loppumusiikki, kukkatervehdykset, virret, siunaus ja rukoukset.

Siunaustilaisuuden jälkeen kutsutut vieraat siirtyvät muistotilaisuuteen, jos sellainen järjestetään. 

Lue lisää muistotilaisuuden järjestämisestä.

Arkkuhautauksen siunaustilaisuus

Arkkuhautauksessa hautaanlasku tapahtuu yleensä heti siunaustilaisuuden jälkeen. Kirkossa tai kappelissa arkun viereen lasketut kukat otetaan mukaan ennen haudalle siirtymistä, ja ne lasketaan uudelleen hautakummulle. 

Muistolauseita ei lueta enää uudelleen haudalla. Vaihtoehtoisesti kukat voidaan laskea ensimmäisen kerran vasta haudalla ja lukea samalla muistovärssyt. 

Kun arkku kannetaan ulos, hautajaisväki saattaa kantajia ja arkkua kulkueena, jossa lähiomaiset kulkevat arkun jäljessä. Arkku lasketaan hautaan ja peitetään kannella, jonka päälle lasketaan kukkatervehdykset. 

Läheisille voidaan varata irtokukat, jotka voidaan heittää arkun päälle ennen kuin kansi laitetaan paikoilleen.

Lue lisää hautajaiskukkien valinnasta.

Polttohautauksen siunaustilaisuus

Kun vainaja tuhkataan, arkku jää alttarille tai omaiset voivat kantaa arkun hautausautoon, jolla arkku kuljetetaan tuhkaukseen. Kun tuhkat ovat valmiit, ne tulee haudata vuoden kuluessa. 

Tuhkat voi haudata uurnanlaskuseremoniassa vainajan hautaan tai muistolehtoon. Vaihtoehtoisesti ne voi sirotella hautausmaan sirottelualueelle tai itse valittuun paikkaan

Lue lisää hautaustavan valinnasta.

Tutustu erilaisiin uurnamalleihin täältä.

Saattoväki voi halutessaan viedä jäähyväiskukat haudalle. Vaihtoehtoisesti myös seurakunta tai hautaustoimisto voi toimittaa kukat haluttuun paikkaan. 

Hautausjärjestelijämme voivat varata uurnanlaskuajan sekä kertovat tarkemmin mahdollisesta uurnan hakemisesta ja sen käytännöistä. Uurnanlaskusta voi tehdä kauniin tilaisuuden, jossa on mukana musiikkia ja kukkia.

Siunaustilaisuuden istumajärjestys 

Jos kappelissa tai kirkossa on keskikäytävä, niin lähiomaiset istuvat edessä oikealla. Vasemmalla istuvat ystävät, viralliset vieraat ja työtoverit. Etikettiä ei kuitenkaan tarvitse aina noudattaa, ja voi olla perusteltua täyttää penkit tasaisesti molemmin puolin.

Kukkien laskeminen siunaustilaisuudessa tai jäähyväistilaisuudessa

Hautausta järjestävät henkilöt sopivat seremonian järjestyksestä papin tai seremoniamestarin (kun kyseessä on ei-kirkolliset hautajaiset) kanssa. Kukat voidaan laskea joko ennen siunausta tai siunaamisen jälkeen. Jos kyseessä on tuhkaus, kukat lasketaan arkun vierelle. Arkkuhautauksessa kukat voidaan laskea sisätiloissa arkun vierelle tai vasta ulkona haudalle.  

Lähin omainen aloittaa kukkien laskemisen. Ensimmäinen kukkatervehdys lasketaan arkun vierelle vasemmalle puolelle vainajaa ja vainajan sydämen kohdalle. Arkku on sijoitettu kirkkoon tai kappeliin siten, että vainajan pää on alttariin päin. 

Kun lähin omainen on laskenut kukkansa, on muiden omaisten vuoro. Näiden jälkeen tulevat ystävät sekä viralliset tervehdykset. 

Arkun äärellä pidetään lyhyt hiljainen hetki, jonka jälkeen voi lukea muistolauseen ääneen tai mielessään. Tämän jälkeen käännytään lähiomaisten suuntaan ja nyökätään osanoton merkiksi. 

Vasemmalla istuvat laskevat kukat vasemmalle puolelle arkkua ja oikealla istuvat taas arkun oikealle puolelle. 

Kutsu siunaustilaisuuteen

Kutsun siunaustilaisuuteen voi esittää monella eri tapaa. Jos kirkossa tai siunauskappelissa tapahtuvaan tilaisuuteen haluaa esittää avoimen kutsun, voi siunaustilaisuuden ajan ja paikan kertoa sanomalehden kuolinilmoituksessa. 

Kutsu siunaustilaisuuteen voi myös olla perinteinen kutsukortti, tekstiviesti tai puhelinsoitto halutuille läheisille.

Uskonnottoman jäähyväistilaisuus eli siviilihautajaiset

Kirkkoon kuulumattomalle voidaan järjestää tunnustuksettomat siviilihautajaiset tai perinteinen kirkollinen siunaustilaisuus. 

Lue lisää tunnuksettomien hautajaisten järjestämisestä

Usein kysyttyjä kysymyksiä siunaustilaisuuden järjestämisestä

Miten siunaustilaisuus etenee?

Siunaustilaisuuden eteneminen sovitaan papin kanssa, eikä siihen ole yhtä tiettyä kaavaa. Tilaisuuteen voidaan teettää ohjelmalehti, joka ohjaa saattoväkeä siitä, miten siunaus etenee. Siinä on myös usein painettuna laulettavien virsien sanat.

Usein tilaisuus etenee seuraavasti: Alkumusiikki, kukkatervehdykset, virsi, siunaus, (yksinlaulu), rukoukset, virsi, loppumusiikki. Joskus esimerkiksi jäähyväiskukat lasketaan vasta haudalla.

Arkkuhautauksessa siunaustilaisuuden päätteeksi arkku kannetaan loppusoiton aikana kirkosta tai kappelista.

Hautapaikalla suntio ohjaa arkun laskemista ja haudan peittämisen kannella. Lopuksi voidaan laulaa virsi.

Polttohautauksessa arkku voidaan jättää paikoilleen tai se voidaan kantaa hautausautoon.

Miten toimitaan siunaustilaisuudessa?

Siunaustilaisuudessa vainajan arkku on yleensä valmiina kirkon tai kappelin alttarilla pääpuoli alttariin päin.

Siunaustilaisuuteen saapuessa lähiomaiset istuutuvat yleensä edessä oikealle, ja vasemmalle istuutuvat ystävät, viralliset vieraat ja työtoverit.

Siunaustilaisuus seuraa päätettyä ohjelmaa, joka on yleensä painettu ohjelmalehtiseen. Siunaustilaisuudessa on yleensä alku- ja loppumusiikki, kukkatervehdykset, virret, siunaus ja rukoukset.

Kukkien laskun aikana lähin omainen aloittaa kukkien laskemisen. Ensimmäinen kukkatervehdys lasketaan arkun vierelle, vasemmalle puolelle vainajaa ja vainajan sydämen kohdalle. 

Kun lähin omainen on laskenut kukkansa, on muiden omaisten vuoro, joiden jälkeen tulevat ystävät sekä viralliset tervehdykset. 

Arkun äärellä pidetään lyhyt hiljainen hetki, jonka jälkeen voi lukea muistolauseen ääneen tai mielessään. Tämän jälkeen käännytään lähiomaisten suuntaan ja nyökätään osanoton merkiksi. 

Vasemmalla istuvat laskevat kukat vasemmalle puolelle arkkua ja oikealla istuvat taas arkun oikealle puolelle. 

Siunauksen aikana kaikki seisovat.

Arkkuhautauksessa hautajaisväki saattaa ulos kannettavaa arkkua kulkueena, jossa lähiomaiset kulkevat arkun jäljessä. Arkku lasketaan hautaan ja peitetään kannella, jonka päälle lasketaan kukkatervehdykset. Kaikki kukat voidaan myös laskea vasta haudalla. Lopuksi voidaan laulaa virsi.

Polttohautauksessa arkku voidaan jättää paikoilleen tai se voidaan kantaa hautausautoon.

Kauanko kestää hautaan siunaus?

Siunaustilaisuus kestää yleensä noin puoli tuntia. Arkkuhautauksessa siunaustilaisuuden jälkeen on vielä hautaanlasku.

Mitä sanoa siunaustilaisuudessa?

Omaiset voivat siunaustilaisuudessa pitää lyhyen puheen vainajan muistoksi papin kertoman ohella. 

Vieraat voivat siunaustilaisuudessa lausua muistosanat laskiessaan kukat arkun viereen. Arkun äärellä voi olla myös hiljaa.

Onko pakko pitää siunaustilaisuus?

Siunaustilaisuus ei ole pakollinen. Siunaustilaisuuden voi myös pitää esimerkiksi kotona tai ulkotiloissa, jos saa papin paikalle sekä saadaan sovittua arkulle kuljetus paikan päälle ja pois. Tilaisuus voidaan myös järjestää uurnan siunaamisena kirkkoherran luvalla. Tällöin järjestely on helpompaa, koska ei tarvitse suunnitella vainajan kuljetusta tai säilytystä arkussa. Arkkua saa säilyttää vain siihen varatuissa tiloissa sekä kuljettaa vain siihen tarkoitukseen varatulla kalustolla. Ei ole kuitenkaan estettä pitää siunaustilaisuutta esimerkiksi kotona, kunhan edellä mainitut asiat saadaan asianmukaisesti sovittua.

Mikäli seurakunnan jäsen haluaa tulla haudatuksi ilman siunausta, on asiasta oltava yhteydessä kyseisen seurakunnan kirkkoherraan.