Surun kohdatessa ajatukset ovat usein sekaisin ja mielessä pyörii lukuisia kysymyksiä. Tältä sivulta löydät käytännön tietoa hautajaisten järjestämisestä ja kuolemaan liittyvien asioiden hoitamisesta.

Neuvomme mielellämme

Kun läheinen on kuollut

Kenelle kuolemasta kuuluu ilmoittaa?

Ihmisen kuollessa lääkäri kirjoittaa hautausluvan, kuolintodistuksen sekä ilmoittaa kuolemasta väestötietojärjestelmään.   

Kuolemasta on hyvä ilmoittaa läheisten lisäksi työnantajalle, vakuutusyhtiölle, taloyhtiölle ja yhdistyksille. Myös pankkiin on tarvittaessa hyvä olla erikseen yhteydessä.  

Tarpeettomat tilaukset tulee irtisanoa. Puhelinliittymien ja lehtitilausten päättämiseksi kannattaa ottaa suoraan yhteyttä laskuttajiin. Joidenkin sopimusten purkamiseen tai sulkemiseen saatetaan tarvita muiden osakkaiden valtuutus, perukirja tai muita dokumentteja, joilla voidaan osoittaa oikeus palveluiden lopettamiseen. 

Mitä asiakirjoja tarvitaan? Kuka voi hoitaa hautausjärjestelyitä?

Hautausjärjestelyitä varten ei tarvitse vielä mitään asiakirjoja. Ensisijaisesti hautaamisjärjestelyistä huolehtii se henkilö, jolle edesmennyt asian uskoi. Mikäli sellainen henkilö tai taho ei ole tiedossa, voivat järjestelyistä huolehtia puoliso tai avopuoliso sekä lähimmät perilliset.

Muussa tapauksessa järjestelyistä huolehtii se kunta, jossa edesmennyt oli kirjoilla. Jos vainajalla ei ollut kotikuntaa, järjestelyistä vastaa se kunta, jossa vainaja kuollessaan asui.

Mistä saan kuolintodistuksen ja hautausluvan?

Sairaala toimittaa kuolintodistuksen rekisteriviranomaisille virkateitse ja antaa pyydettäessä yhden kappaleen omaiselle. Hautaustoimisto pyytää hautausluvan sairaalasta tai hoitavalta lääkäriltä. Hautausjärjestelyt voi aloittaa jo ennen hautausluvan valmistumista

Asioiden hoitamiseen tarvittavat virkatodistukset vainajasta saa joko seurakunnasta tai digi- ja väestötietovirastosta. Perunkirjoittajallemme voi antaa tehtäväksi virkatodistuksen hakemisen. 

Milloin suruliputus järjestetään?

Liputus järjestetään yleisen tavan mukaan kuolinpäivänä kotona ja työpaikalla. Hautauspäivänä liputetaan kotona ja muistotilaisuuden pitopaikassa.

Käytännön järjestelyt

Miten järjestää hautajaiset?

Hautausjärjestelyt on hyvä aloittaa ottamalla yhteyttä hautaustoimistoon. Tilaisuutta varten tulee varata aika ja paikka sekä siunaava pappi tai puhuja. Hautausjärjestelijämme auttavat kaikissa siunaustilaisuuteen liittyvissä asioissa ja varaavat tilan ja ajan.  

Järjestelyt voidaan aloittaa, vaikka hautauslupa ei olisi vielä valmistunut. Ammattitaitoinen henkilökuntamme pitää huolen, että kaikki asiakirjat saadaan valmiiksi ja toimitetuksi, jotta tilaisuus voidaan järjestää sovittujen aikojen mukaisesti.

Mitä avustuksia on mahdollista saada hautajaisten järjestämiseen? 

Selvitetään mahdolliset henkivakuutukset ja hautausavustukset (toimeentulotuki, työnantajat, sotainvalidit). 

Lue lisää Valtiokonttorin sivuilta https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/sotainvalidien-palvelut/#muut-korvauslajit 

Onko kuolinilmoitus pakollinen ja milloin se pitää laittaa lehteen? 

Erillinen lehdessä oleva kuolinilmoitus ei ole pakollinen. Omaiset päättävät lehtiin tulevan ilmoituksen tekstin ja ilmestymisajan. Lehteen laitettava kuolinilmoitus voi toimia kutsuna hautajaistilaisuuteen.  

Kuolinilmoituksen voi julkaista myös vasta hautajaisten jälkeen. 

Miten hautauksesta sovitaan ja mitä hautaustapoja voidaan käyttää? 

Kannattaa selvittää ensin, halusiko edesmennyt arkku- vai polttohautauksen, ja minne hän halusi tulla haudatuksi? Mikäli hänen tahtoaan ei ole tiedossa, voidaan edetä omaisten toiveiden mukaan.

Hautaustoimistossa valitaan arkku sekä tarvittaessa uurna. Hautaustoimisto huolehtii vainajan pukemisesta, arkkuun laittamisesta sekä kuljetuksesta siunaus- tai hautauspaikalle. Halutessaan omaiset voivat osallistua pukemiseen. Viimeinen kuljetus voidaan myös tehdä kodin kautta. Tällaiset toiveet kannattaa sopia aina erikseen esimerkiksi hautausjärjestelijämme kanssa. 

Hautapaikkana voi olla vanha tai uusi hautapaikka. Tuhka voidaan myös vaihtoehtoisesti haudata tai sirotella muualle kuin seurakunnan omistamalle alueelle. Hautausjärjestelijämme antavat lisätietoa, miten ja minne tuhka voidaan haudata.

Kun käytetään vanhaa sukuhautaa, hautauspalvelu hoitaa muistomerkin siirron ja ilmoittaa tarvittavat tiedot seurakunnalle. Uurnahautauksessa selvitetään tuhkan luovutuksen ajankohta, paikka ja uurnanlaskuaika. 

Onko arkku pakollinen? 

Arkku on hautaustoimilain mukaan pakollinen osa hautajaisia, joten arkku valitaan aina, vaikka kyseessä olisi tuhkaus.  

Mikä ero on arkkuhautauksella ja tuhkauksella?

Siunaustilaisuus sujuu samalla tavalla, oli kyseessä sitten arkkuhautaus tai tuhkaus. Ero on siinä, mitä tapahtuu siunaustilaisuuden jälkeen. Arkkuhautauksessa arkku kannetaan hautausmaalle ja lasketaan hautaan. Tuhkauksessa arkku kannetaan autoon tai jätetään alttarille odottamaan kuljetusta tuhkaukseen. Tuhkauksen jälkeen tuhkat tulee haudata tai sirotella. Uurnanlaskutilaisuudesta voidaan tehdä kaunis jäähyväisjuhla. 

Milloin kantajia tarvitaan? 

Arkun kantajat sovitaan, jos kyseessä on arkkuhautaus ja arkku lasketaan hautaan. Kantajat voidaan sopia myös polttohautaukseen, mikäli arkku halutaan siunauksen jälkeen kantaa kuljetusautoon.

Joissain kirkoissa tai kappeleissa arkku on myös mahdollista kantaa alttarille ennen siunausta. Tarvittaessa hautaustoimisto huolehtii tästä siirrosta.

Kantajiksi tarvitaan yleensä kuusi henkilöä. Myös naiset voivat toimia kantajina.

Arkun kantajat on hyvä sopia etukäteen, ja heidän kanssaan on hyvä käydä läpi tilaisuuden kulku sekä pukeutuminen.

Miten hautajaisiin kutsutaan? 

Hautajaisiin voidaan suunnitella kutsukortit tai käyttää esimerkiksi lehti-ilmoitusta. Mikäli saattoväki kutsutaan muistotilaisuuteen, niin kutsuun kannattaa laittaa ilmoittautumispyyntö. Voimme auttaa kutsun suunnittelussa ja kerätä omaisia varten ilmoittautumisten perusteella osallistujalistan. 

Miten hautajaisiin osallistuneita kiitetään?

Kiitokset voi lähettää kortilla tai käyttää esimerkiksi lehti-ilmoitusta. Hautausjärjestelijöidemme kanssa voi suunnitella itselleen parhaan tavan muistaa saattovieraita. 

Muistotilaisuus 

Muistotilaisuutta varten varataan pitopaikka ja järjestetään tarjoilu. Hautausjärjestelijä osaa ehdottaa sopivia muistotilaisuuspaikkoja ja varata tilan sekä pitopalvelun. Hautausjärjestelijän kanssa voi sopia samalla myös tilaisuuden ohjelmasta ja adressien lukijasta. Muistotilaisuuteen toimitetaan yleensä valokuva edesmenneestä, joka sijoitetaan muistopöydälle kynttilän viereen. Usein ainakin muistopöytään, noutopöytään ja kahvipöytiin on hyvä varata kukkia. Kukkien toimitus tilaisuuteen onnistuu hautauspalvelumme kautta.

Voiko hautajaisia valokuvata? 

Hautajaisissa saa valokuvata. Kuvaajana voi toimia joku omaisista tai kuvia varten voi palkata erikseen valokuvaajan. Teemme yhteistyötä ammattivalokuvaajien kanssa ja voimme varata valokuvaajan siunaustilaisuuteen sekä muistotilaisuuteen. 

Ammattivalokuvaaja osaa taltioida tilaisuuden tärkeät hetket, ja hänen kanssaan voi sopia myös mahdollisista yhteiskuvista. Pystymme teettämään valokuvista myös valmiin kansion, jolloin valokuvat pysyvät kauniisti tallessa.   

Miten uusi hautakivi hankitaan? 

Hautakivi on muistomerkki, johon suunnitellaan yksilölliset kaiverrukset ja muut toivotut koristeet. Hautakivi suunnitellaan yhteistyössä hautaustoimiston ja hautakiviliikkeen kanssa. Hautausjärjestelijämme kanssa voi sopia, milloin kivi toimitetaan haudalle.

Omaiset voivat tehdä seurakunnan tai kiviliikkeen kanssa haudanhoitosopimuksen, jolloin hautapaikka pidetään omaisten puolesta vainajan muistoa kunnioittavassa kunnossa. 

Koska hautakivi täytyy hankkia?

Hautakiven suunnittelun voi aloittaa samaan aikaan kuin hautausjärjestelytkin. Kiven suunnittelun voi myös siirtää myöhemmälle, jos niin haluaa. Mikäli kiven suunnittelu tehdään alkuvaiheessa, niin kustannukset on helppo ottaa perunkirjoituksessa huomioon. Jossain tapauksissa, kun uudet kaiverrukset tulevat vanhaan kiveen, voidaan sopia, että kaiverrukset saadaan paikoilleen esimerkiksi jo uurnanlaskuksi.

Vainaja ei kuulunut kirkkoon – miten silloin kuuluu toimia?

Toisinaan omaiset haluavat haudata kirkkoon kuulumattoman vainajan kirkollisin seremonioin. Tämä on mahdollista, ellei vainaja ole ennen kuolemaansa esittänyt päinvastaista toivomusta.

On myös mahdollista järjestää siviilihautajaiset eli uskonnoton saattotilaisuus. Siviilihautajaiset suoritetaan ilman uskonnollisia menoja, mutta yhtä arvokkaasti. Siunauskappelin käytöstä siviilihautajaisiin on seurakunnilla omat käytäntönsä. On myös mahdollista käyttää joidenkin sairaaloiden kappeleita uskonnottoman saattohetken pitämiseen.

Millainen on ei-kirkollinen tilaisuus, ja koska sen voi pitää?

Uskonnoton saattotilaisuus voi olla hyvin vapaamuotoinen. Usein se sisältää esimerkiksi musiikkia, puheita ja kukkatervehdyksiä. Puhuja voidaan tilata ulkopuolelta tai tilaisuuden voi pitää joku omaisista. Arkku voidaan jäähyväisten jälkeen joko kuljettaa tuhkaukseen tai seurakunnasta voidaan varata arkkuhautausta varten oma aika arkun hautaanlaskuun.

Uskonnoton jäähyväistilaisuus on mahdollista järjestää myös tuhkauksen jälkeen. Tällöin voidaan järjestää ns. uurnanlaskutilaisuus, joka voi edetä samoin kuin uskonnoton tilaisuus arkun kanssa. Uurnanlaskujuhlan jälkeen uurna lasketaan hautaan tai esimerkiksi mereen, tai tuhka sirotellaan maahan tai veteen omaisten läsnä ollessa. 

Siunaustilaisuuden kulku

Siunaustilaisuus toimitetaan yleensä kirkossa tai kappelissa, mutta se on mahdollista pitää myös haudalla. Siunaustilaisuuden ajan ja paikan varaa yleensä hautausjärjestelijä toivotulle ajankohdalle. Seurakunnilla on usein omat aikataulunsa varausten suhteen, jotka on hyvä ottaa huomioon.

Pappi ohjaa yleensä siunaustilaisuuden kulkua (tilaisuuden kulku sovitaan yhdessä omaisten kanssa). Siunaustilaisuudessa on yleensä alku- ja loppumusiikki, kukkatervehdykset, virret, siunaus ja rukoukset. 

Arkkuhautaus 

Yleensä hautaan lasku tapahtuu heti siunaustilaisuuden jälkeen. Arkun viereen lasketut kukat otetaan talteen, ja ne lasketaan uudelleen hautakummulle. Muistolauseita ei lueta enää uudelleen. Vaihtoehtoisesti kukat voidaan laskea vasta haudalla ja lukea samalla muistovärssyt. 

Kun arkku kannetaan ulos, hautajaisväki saattaa kantajia ja arkkua kulkueena, jossa lähiomaiset kulkevat arkun jäljessä. Arkku lasketaan hautaan ja peitetään kannella, jonka päälle lasketaan kukkatervehdykset. Läheisille voidaan varata irtokukat, jotka voidaan heittää arkun päälle, ennen kuin kansi laitetaan paikoilleen.  

Polttohautaus

Kun vainaja tuhkataan, arkku jää alttarille tai omaiset voivat kantaa arkun hautausautoon, jossa arkku kuljetetaan tuhkaukseen. Kun tuhkat ovat valmiit, ne tulee haudata vuoden kuluessa. Tuhkat voi haudata tai sirotella. 

Saattoväki voi halutessaan viedä jäähyväiskukat haudalle. Vaihtoehtoisesti myös seurakunta tai hautaustoimisto voi toimittaa kukat haluttuun paikkaan.  

Hautausjärjestelijämme voivat varata uurnanlaskuajan sekä kertovat tarkemmin mahdollisesta uurnan hakemisesta ja sen käytännöistä. Uurnanlaskusta voi tehdä kauniin tilaisuuden, jossa on mukana musiikkia ja kukkia. 

Istumajärjestys 

Jos kappelissa tai kirkossa on keskikäytävä, niin lähiomaiset istuvat edessä oikealla ja vasemmalla istuvat ystävät, viralliset vieraat ja työtoverit. Etikettiä ei ole kuitenkaan aina tarpeen noudattaa, vaan joskus voi olla viisaampaa täyttää penkit tasaisesti. 

Kukkien laskeminen 

Hautausta järjestävät henkilöt sopivat seremonian järjestyksestä papin tai seremoniamestarin (ei-kirkolliset hautajaiset) kanssa. Kukat voidaan laskea joko ennen siunausta tai siunaamisen jälkeen. Jos kyseessä on tuhkaus, kukat lasketaan arkun vierelle. Arkkuhautauksessa kukat voidaan laskea sisätiloissa arkun vierelle tai vasta ulkona haudalle.  

Lähin omainen aloittaa kukkien laskemisen. Ensimmäinen kukkatervehdys lasketaan arkun vierelle, vasemmalle puolelle vainajaa ja vainajan sydämen kohdalle. Arkku on sijoitettu kirkkoon/kappeliin siten, että vainajan pää on alttariin päin. 

Kun lähin omainen on laskenut kukkansa, on muiden omaisten vuoro, joiden jälkeen ovat sitten ystävät sekä viralliset tervehdykset. 

Arkun äärellä pidetään lyhyt hiljainen hetki, jonka jälkeen voi lukea muistolauseen ääneen tai mielessään. Tämän jälkeen käännytään lähiomaisten suuntaan ja nyökätään osanoton merkiksi. Vasemmalla istuvat laskevat kukat vasemmalle puolelle arkkua ja oikealla istuvat taas arkun oikealle puolelle.  

Mikä on muistotilaisuus?

Siunaustilaisuuden ja mahdollisen hautaan laskun jälkeen siirrytään yleensä muistotilaisuuteen, jossa muistellaan yhdessä vainajaa ja tämän elettyä elämää. Muistotilaisuus ei noudata siunaustilaisuuden tapaan valmista kaavaa, vaan on huomattavasti vapaamuotoisempi. Kutsu muistotilaisuuteen esitetään omaisten toimesta joko etukäteen tai siunaus/saattotilaisuuden päätteeksi kappelissa tai haudalla. Muistotilaisuus voi myös olla vain kahvitilaisuus lähimmäisten kesken ilman erillisiä puheita tai ohjelmaa.

Muistotilaisuuden voi myös halutessaan pitää myöhemminkin, esimerkiksi vasta uurnanlaskujuhlan jälkeen.

Mitä tarvitaan muistotilaisuuden järjestämiseen?

Muistotilaisuutta varten varataan pitopaikka ja järjestetään tarjoilu. Hautausjärjestelijämme osaavat ehdottaa sopivia muistotilaisuuspaikkoja ja auttavat varaamaan tilan sekä pitopalvelun. Hautausjärjestelijän kanssa voi sopia samalla myös tilaisuuden ohjelmasta ja adressien lukijasta. Muistotilaisuuteen toimitetaan yleensä valokuva edesmenneestä, joka sijoitetaan muistopöydälle kynttilän viereen. Usein ainakin muistopöytään, noutopöytään ja kahvipöytiin on hyvä varata kukkia. Kukkien toimitus tilaisuuteen onnistuu hautauspalvelumme kautta. Tilaisuuteen on mahdollista teettää myös oma käsiohjelma.

Kenet muistotilaisuuteen olisi hyvä kutsua?

Muistotilaisuuteen kutsutaan saattoväki. Tilaisuuteen voidaan kutsua avoimesti kaikki tai se voidaan pitää vain lähiomaisten kesken.

Kuka järjestää muistotilaisuuden ohjelman?

Ohjelmasta voi järjestäjä vastata itse tai hän tilaisuuteen voi varata myös omat toimittajat. Kannattaa tiedustella, onko mahdollista pyytää pappia ja kanttoria tulemaan tilaisuuteen. Muussa tapauksessa voimme tilata ulkopuolisen muusikon vastaamaan muistotilaisuuden musiikista.

Muistotilaisuuden tarjoilun voi järjestää itse tai sen voi varata pitopalvelulta. Tarjoilija huolehtii tilan juhlakuntoon sekä siivoaa lopuksi paikan. Tila on yleensä katettu ja valmisteltu valmiiksi. Mikäli tarjoilijaa ei tilata, niin tilaajan tulee itse vastata kattauksesta sekä siivoamisesta.

On yleistä myös tehdä muistotilaisuutta varten oma kooste valokuvista. Jos kuvat ovat digitaalisessa muodossa koosteen voi esittää mahdollisuuksien mukaan vaikka tilan atk-laitteiden avulla. Perinteiset kuvat voidaan järjestellä omaan valokuva-albumiin. Pöydälle voi asettaa myös vieraskirjan, johon vieraat voivat kirjoittaa muistoja ja ajatuksia edesmenneestä.

Muistotilaisuudessa voi siis olla puheita, musiikkia, esityksiä sekä valokuvaesityksiä. Toiveista kannattaa keskustella hautausjärjestelijämme kanssa, jotta pystymme toteuttamaan esitetyt toiveet ja varaamaan sellaisen tilan, joka sopii haluttuun tilaisuuteen parhaalla mahdollisella tavalla.

Hautajaiskukat

Kukat puhuvat silloin, kun sanoja ei ole. Kukat osoittavat kunnioitusta eletylle elämälle, viestivät ikävästä ja surusta sekä ilmaisevat kaipuuta ja rakkautta. Ne voivat olla myös osanoton ele omaisille ja läheisille. Onpa kyseessä sitten arkkuhautaus tai tuhkaus, kukkien rooli on aina yhtä arvokas ja merkityksekäs.  

Mitä kukkia hautajaisissa tarvitaan?

Arkkukoriste  

Arkun päälle tulee arkkukoriste. Hautajaisia järjestävä henkilö huolehtii arkkukoristeen tilaamisesta. Arkkukoristeita on muodoiltaan ja tyyleiltä erilaisia: koristeen voi valita kuvaamaan vainajan elämää, lempivärejä, luonnetta. 

Tilakoriste

Hautajaisia järjestävä henkilö voi halutessaan tilata arkkukoristeen lisäksi myös tilakoristelua hautajaistilaisuuteen. Kirkossa tai kappelissa arkun vierustaa voi siunaus/jäähyväistilaisuuden ajan koristaa ns. kappelimaljoihin, tehdyt kimput tai asetelmat. 

Laskettavat kukat

Hautajaisiin hautajaisvieraina osallistuvat omaiset ja muu saattoväki hankivat laskettavat kukat eli niin sanotut henkilökohtaiset kukkatervehdykset. 

Henkilökohtaiset kukkatervehdykset lasketaan siunaus/jäähyväistilaisuudessa arkun vierelle ja arkkuhautauksen yhteydessä haudalle. Henkilökohtainen kukkatervehdys voi olla surulaite, surukimppu, seppeleen tai sydämen muotoon sidottu työ tai yksittäinen kukka. Kukkatervehdykseen voi osallistua myös useampi henkilö esim. perheenjäsenet tai ystäväpiiri.  

Teksti korttiin tai nauhaan

Henkilökohtaisiin kukkatervehdyksiin halutaan usein kiinnittää kortti tai tekstatut nauhat, jossa lausutaan jäähyväiset ja muistosanat.   

 Korttiin tulee ns. omistusosa tai saateosa, jossa kerrotaan, ketä muistetaan ja ketkä häntä muistavat: esimerkiksi Matti Mallikkaan muistoa kunnioittaen, Yritys Oy tai Rakasta Matti-pappaa ikävöiden, lapsenlapset.    

Kortissa voi myös olla runo, värssy, laulun sanoja, raamatunlause, virren säe tai itse mukailtu viesti. 

Muistotilaisuuden kukat

Muistotilaisuuden kukkia ovat muistopöydälle kuvan viereen tuleva pieni kimppu tai asetelma sekä noutopöydälle sijoitettava kimppu tai asetelma ja pöytäkukat. Ruokailupöytiin sopivat kynttilöiden seuraksi hyvin esimerkiksi matalat ja kapeat asetelmat.  

Uurnanlaskun kukat

Uurnanlaskutilaisuudessa voidaan uurnaan kiinnittää pieni korumainen työ eli uurnakoriste. Uurnanlaskuun voidaan myös valita kukat tai sidontatyö, joka jää koristamaan itse uurnapaikkaa uurnanlaskun jälkeen. 

Milloin kukat pitää tilata?

Kukat on hyvä tilata ajoissa floristeiltamme. Tilauksen voi tehdä hautausta järjestäessä, ja hautausjärjestelijämme toimittavat tilauksen eteenpäin floristeille. Samalla voi sopia kukkien toimituksesta hautajaistilaisuuteen, jolloin ei tarvitse itse hautajaispäivänä huolehtia kukkien kuljetuksesta. Asiakkaallemme kukkien toimitus tilaisuuteen on maksutonta.

Minne hautajaiskukat päätyvät?

Hautajaistilaisuuden jälkeen henkilökohtaiset kukkatervehdykset jäävät haudalle. Usein kukille on osoitettu paikka myös silloin, kun vainaja tuhkataan. Tuhkauksen yhteydessä on seurakuntakohtaista, miten kukkatervehdysten kanssa toimitaan: Jos uurnapaikka on jo olemassa, kukat voidaan seurakunnan toimesta siirtää uurnapaikalle tai mahdollisesti muistolehtoon. Jos uurnapaikka on toisella hautausmaalla, kuin minkä yhteydessä hautajaisjuhla järjestetään, voidaan hautaustoimiston kanssa sopia kukkiensiirrosta uurnapaikalle. Myös omaiset voivat itse siirtää kukat uurnapaikalle hautauksen jälkeen. 

Mitä kukkia voidaan valita?

Mitään tiettyjä hautajaiskukkia ei ole, vaan hautajaisissa voidaan käyttää mitä tahansa kukkalajeja ja värejä. Joskus vainaja on saattanut esittää jonkin toiveen hautajaisissa käytettävistä kukista, ja tällaista toivetta on kohteliasta noudattaa. Muussa tapauksessa kukkavalinnat voivat perustua esim. omiin ajatuksiin siitä, millaiset kukat kuvastaisivat vainajaa tai tuntuisivat lohduttavilta. Aina voi myös tukeutua ammattilaisen apuun ja pyytää esimerkiksi floristiamme suunnittelemaan tilaisuuteen sopivat kukat.  

Vieraana hautajaisissa  

Jokainen hautajaisjuhla on yksilöllinen 

Hautajaisvieraana ei välttämättä ole aina varma, miten tilaisuudessa kuuluu toimia, sillä jokainen hautajaisjuhla on yksilöllinen ja suunniteltu edesmenneen ja omaisten toiveiden mukaan. Ohjelma ja käyttäytymissäännöt ovat hyvin paikkakuntakohtaisia, joten ja tarvittaessa kannattaa olla hautausta järjestäneeseen henkilöön yhteydessä, jotta voi olla varma, miten tilasuudessa halutaan toimia.

Kokosimme tähän muutamia asioita, joihin voi tutustua, jos on osallistumassa hautajaisiin vieraana. 

Miten ottaa osaa suruun? 

Osanoton voi ilmaista vierailulla, puhelinsoitolla tai lähettämällä esimerkiksi kortin tai kukkia huomionosoituksena omaisille. Kauttamme voi tilata kukat hautajaisiin – silloinkin, kun et itse pääse osallistumaan. Myös adressit ja kukkalähetykset hoituvat kauttamme vaivatta. 

Kun saan kutsun hautajaisiin?

Kutsu hautajaisiin voi tulla esimerkiksi korttina, puhelimitse tai viestillä. Suurempiin hautajaisiin voidaan kutsu laittaa myös lehti-ilmoituksena. Kun kutsu on saatu henkilökohtaisesti, on yleensä kohteliasta vastata osallistumisestaan. Toisinaan kutsussa voi olla erikseen pyyntö, että vieraat ilmoittavat tulostaan ennakkoon omaiselle tai hautaustoimistoon. 

Adressit 

Adressi on kirjallisesti esitetty osanotto vainajan omaisille. Adressin tehtävänä on ottaa osaa suruun ja kunnioittaa edesmennyttä.  

Adressiin on tapana kirjoittaa ns. omistusosa eli vainajan nimi, osanottoteksti sekä suruun osaa ottavat. Omistusosa tulee yleensä adressin sisäpuolen oikealle sivulle, ja vasemmalla sivulla on paikka muistosanoille tai värssylle. Usein adresseista löytyy valmiiksi muistosanat, mutta halutessaan adressiin voidaan kirjoittaa myös toivomasi värssy tai muistosanat.  Adressissa on yleistä käyttää vainajan koko nimeä, mutta myös vain etunimiä voi käyttää, jos vainaja on hyvin läheinen.

Voit tilata adressin postitettuna meiltä. Autamme tarvittaessa myös muistokirjoituksen laatimisessa. Jos tilaisuus on Turussa tai lähistöllä, toimitamme adressin suoraan siunaus- tai muistotilaisuuteen. Adressin voi lähettää kauttamme helposti kauemmaksikin, ja sen yhteyteen voi tilata myös kukkalähetyksen.

Pukeutuminen hautajaisiin 

Hautajaispukeutuminen on nykyisin hyvin vapaamuotoista. Pukeutumisella kuitenkin kunnioitetaan edesmennyttä sekä tilaisuutta. Musta on perinteinen väri hautajaisvaatetuksessa, mutta myös valkoista voidaan käyttää osana sitä.

Hautajaispukeutumisella osoitetaan kunnioitusta vainajalle sekä tilaisuudelle. Musta on Suomessa perinteinen väri hautajaisvaatteissa, ja yleensä ainakin lähiomaiset pukeutuvat mustiin tai tummiin vaatteisiin.  

Musta mekko, jakkupuku tai hame ovat hyviä hautajaisasuvaihtoehtoja naisille. Huomiota herättäviä asusteita ja koruja on kannattaa yleensä välttää. 

Miehillä hautajaisasu on yleensä tummapuku, valkoinen paita ja taskuliina. Kaulaan voi valita mustan solmion tai kravatin, ja jalkaan mustat sukat ja tummat kengät. 

Lasten pukeutuminen hautajaisiin on vapaampaa. Usein lapsilla voi olla värinä mustan lisäksi myös valkoista.    

Kylmemmillä keleillä kannattaa valita ylle tumma päällystakki ja kantajan kaulaansa valkoinen kaulaliina.

Surunappia voivat käyttää miehet äidin tai puolison nukuttua pois. Surunapin lisäksi on myös surunauha, jota voi kuka tahansa läheisensä menettänyt pitää. Surunapin tai surunauhan voi ostaa toimistostamme.

Mitä hautajaisissa tapahtuu? 

Hautaustoimiston auto tuo arkun kappeliin tai kirkkoon, jossa siunaustilaisuus tapahtuu. Yleensä arkku on toimitettu jo etukäteen kappelille, josta seurakunta huolehtii sen alttarille. Joskus tilaisuus voidaan järjestää myös sairaalan kappelissa, jossa arkku on alttarilla valmiina.

Kappelissa pappi siunaa vainajan. Siunaustilaisuudessa lauletaan virret, luetaan rukoukset, muistetaan vainajaa kukkatervehdyksillä ja kanttori soittaa alku- ja loppusoiton. Mikäli tilaisuuteen ei olla sovittu seurakunnantoimittajia, niin puhuja voi olla joku saattoväestä tai erillinen palkattu seremoniamestari.

Tuhkaushautauksessa tilaisuuden päätteeksi arkku jää useimmiten paikoilleen kappeliin. Mikäli arkku kannetaan autoon, niin saattoväki seuraa omaisia ulos ja katsoo kun arkku poistuu hautausauton kyydissä. Joskus ulkona saatetaan laulaa vielä jokin laulu ennen auton lähtöä.

Arkkuhautauksessa kantajat siirtyvät arkulle ja kantavat arkun ulkona odottavaan kärryyn. Saattoväki seuraa perässä ja koko seurue kulkee yhdessä haudalle. Haudalla kantajat nostavat arkun kärrystä ja siirtyvät haudan äärelle laskemaan arkun hautaan.

Polttohautauksessa on sama kaava, mutta tilaisuuden jälkeen arkku jää alttarille tai kannetaan autoon, jolla arkku kuljetetaan tuhkaukseen.

Miten kukkien kanssa toimitaan?

Kukat lasketaan arkun vierelle yleensä siunaus- tai jäähyväistilaisuudessa. Kukkien laskun yhteydessä kukin saa mahdollisuuden lausua myös muistotervehdyksen. Muistosanojen lopuksi käännytään omaisiin päin ja nyökätään osanoton merkiksi. 

Kukat lasketaan arkun ympärille niin, että lähiomaiset laskevat kukat ensin vainajan sydämen kohdalle. Sen jälkeen muu saattoväki laskee kukat vuorollaan – usein penkkirivi kerrallaan. Arkkuhautauksessa noudatetaan haudalla samaa kaavaa, mutta haudalla ei enää lueta muistosanoja uudelleen.

Mitä muistotilaisuudessa tapahtuu?

Siunaustilaisuuden ja mahdollisen hautaan laskun jälkeen siirrytään muistotilaisuuteen. Kutsu muistotilaisuuteen esitetään omaisten toimesta joko etukäteen tai siunaus/saattotilaisuuden päätteeksi kappelissa tai haudalla. Kun muistotilaisuuteen saavutaan, voivat lähiomaiset olla vastassa ovella. Tämä on usein luonteva tilaisuus ilmaista osanotto. Useimmiten myös pappi osallistuu tilaisuuteen ja voi omaisten pyynnöstä myös johtaa tilaisuutta. 

Mikäli istumajärjestystä ole määrätty erikseen, lähiomaiset ja pappi istuvat samassa pöydässä ja muut vieraat voivat valita istumapaikkansa vapaasti. Muistotilaisuudessa on tapana tarjota vieraille kahvitus tai sinne on voitu varata myös runsas ruokatarjoilu. Mikäli sinulla on allergioita, ne on hyvä ilmoittaa hautausta järjestävälle henkilölle.

Muistotilaisuus ei noudata siunaustilaisuuden tapaan valmista kaavaa, vaan on huomattavasti vapaamuotoisempi. Muistotilaisuudessa voidaan pitää ystävän tai omaisen toimesta muistopuhe, lukea adressit ja muistella vapaamuotoisesti vainajan elettyä elämää ja kuunnella vaikka musiikkiesityksiä vainajan lempikappaleista jne. Muistotilaisuudessa on muistopöytä, jossa on kuva, kynttilä sekä mahdollisesti kukka-asetelma ja adresseja. Mikäli tilaan on varattu vieraskirja, niin on kohteliasta kirjoittaa kirjaan nimi. Esillä voi olla myös muita muistoesineitä sekä vanhoja valokuvia.

 

Kaiken jälkeen

Onko perunkirjoitus aina pakollinen? 

Perunkirjoitus tulee tehdä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Erikoistapauksissa perunkirjoitukselle voi hakea lisäaikaa verottajalta.

Perunkirjoituksen järjestämisvastuu on sillä, joka tuntee vainajan varallisuustilanteen parhaiten – eli yleensä vainajan puolisolla tai täysi-ikäisellä lapsella. Useimmiten perunkirjoituksen tekijäksi on hyvä pyytää lakimies, joka osaa ottaa huomioon, miten esimerkiksi verotus kannattaa huomioida päätöksiä tehdessä. Perunkirjoitus tehdään nykyään usein pankissa, asianajotoimistossa tai lakiasiantoimistossa.

Perunkirjoitusta varten laaditaan perukirja. Siitä ilmenevät kaikki pesän osakkaat ja mahdolliset testamentinsaajat, ja siihen on listattu myös vainajan varat ja velat. Perukirja on veroilmoitus, jonka perusteella perillisille määrätään perintövero. Tätä varten perukirjasta on toimitettava kopio verottajalle.

Voinko maksaa hautajaiskulut vainajan tililtä? 

Virallisen tiedon asiakkaansa kuolemasta pankki saa Digi- ja väestötietovirastosta noin viikon kuluessa. Pankki kirjaa asiakkaaksi tällöin kuolinpesän. Tilien käyttöoikeus päättyy ja pankki sulkee pankkitunnukset ja pankkikorttien käytön. 

Vainajan omaisuus siirtyy kuolinpesän osakkaiden yhteiseen hallintaan. Osakkaita ovat tavallisesti puoliso, perilliset ja mahdolliset testamentin saajat. Sitä varten pankkiin kannattaa toimittaa virkatodistus, jonka avulla voidaan osoittaa kuolinpesän osakkuus. 

Vainajaan kohdistuvat laskut, kuten hautaukseen liittyvät kulut ja sairaalalaskun, voi tililtä maksaa. 

Kuka on oikeutettu perhe-eläkkeeseen?

Perhe-eläkkeeseen on oikeutettu leski avioliitosta tai rekisteröidystä parisuhteesta. Avopuoliso jää tämän etuuden ulkopuolelle.

Aiheesta lisää: https://www.etk.fi/suomen-elakejarjestelma/elaketurva/tyoelake-etuudet/perhe-elake/

Mikä on ryhmähenkivakuutus?

Lakisääteinen työntekijäin ryhmähenkivakuutus turvaa toimeentuloa puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen.

Lue lisää täältä: https://www.tvk.fi/trhv

Miten omaan kuolemaan kannattaa varautua?

Etukäteen tehty hautajaisjärjestely helpottaa läheisten elämää surun hetkellä. Meidän kauttamme voi suunnitella halutessaan omat hautausjärjestelynsä etukäteen. Toimistoltamme saa esimerkiksi Hautajaisjärjestelyni-vihkosen, johon voi täyttää omia toiveitaan hautajaisten suhteen. Voimme lähettää vihkosen myös postitse.

Omista hautajaisjärjestelyistä voi tehdä myös testamentin.

Testamentista apua perinnönjakoon 

Testamentin avulla voi muun muassa turvata avo- tai aviopuolison taloudellisen turvallisuuden, keventää lastensa perintöverotusta tai huolehtia, että lapsen mahdollisella puolisolla ei ole avio-oikeutta perittävään omaisuuteen mahdollisessa avioerotilanteessa. Testamentin avulla voidaan jättää perintöä myös muille kuin perilliselle: esimerkiksi kummilapselle, pitkäaikaiselle hoitajalle tai hyväntekeväisyysjärjestölle.

Testamentin tekijä voi lähtökohtaisesti määrätä vapaasti testamenttinsa sisällöstä. Kannattaa myös tarkistuttaa aika ajoin, että testamentti ei ole ”vanhentunut”, vaan vastaa nykyistä tilannetta ja tarpeita.

Hoitotahto

Hoitotahdon avulla voidaan ilmasta, millaista hoitoa ihminen haluaa elämänsä loppuvaiheessa. Hoitotahto on hyvä tehdä siltä varalta, jos päätyy tilanteeseen, jossa ei itse pysty osallistumaan hoitopäätöksiin. Hoitotahdossa voit määritellä, milloin luovutaan hoitotoimista, jotka ylläpitävät elintoimintojasi keinotekoisesti tai pidentävät elämääsi lyhytaikaisesti.

Hoitotahdon voi tehdä Omakanta-järjestelmässä (Kanta.fi), kirjallisesti todistajien vakuuttamana tai suullisesti. Hoitotahdolle ei ole tiettyä muotoa, mutta on suositeltavaa tehdä se kirjallisesti ja käyttää todistajia.