Kirkkoon kuulumattoman hautaus voidaan järjestää vapaamuotoisesti tai luterilaisen perinteen mukaan.

Luterilaiseen kirkkoon kuulumattoman hautaus

Luterilaiseen kirkkoon kuulumattoman hautaus voidaan suorittaa niin sanottuina siviilihautajaisina eli tunnuksettomana jäähyväistilaisuutena tai omaan uskontokuntaan kuuluvin seremonioin. 

Toisinaan omaiset voivat haluta haudata kirkkoon kuulumattoman tai kirkosta eronneen vainajan kirkollisin seremonioin. Tämä on mahdollista, ellei vainaja ole ennen kuolemaansa esittänyt päinvastaista toivomusta.

Uskonnottomat hautajaiset

Siviilihautajaiset eli uskonnottomat hautajaiset suoritetaan ilman uskonnollisia menoja mutta yhtä arvokkaasti kirkossa tai kappelissa. 

Siunauskappelin käytöstä siviilihautajaisiin on seurakunnilla omat käytäntönsä. On myös mahdollista käyttää joidenkin sairaaloiden kappeleita uskonnottoman saattohetken pitämiseen.

Lue lisää hautajaisten järjestämisestä.

Uskonnoton saattotilaisuus

Uskonnoton saattotilaisuus tai jäähyväistilaisuus voi olla hyvin vapaamuotoinen. Usein se sisältää esimerkiksi musiikkia, puheita ja kukkatervehdyksiä. Puhuja voidaan tilata ulkopuolelta, tai tilaisuuden voi pitää joku omaisista. 

Arkku voidaan jäähyväisten jälkeen joko kuljettaa tuhkaukseen, tai seurakunnasta voidaan varata arkkuhautausta varten oma aika arkun hautaanlaskuun.

Uskonnoton jäähyväistilaisuus on mahdollista järjestää myös tuhkauksen jälkeen. Tällöin voidaan järjestää uurnanlaskutilaisuus, joka voi edetä samoin kuin uskonnoton tilaisuus arkun kanssa. 

Uurnanlaskujuhlan jälkeen uurna lasketaan hautaan, tai tuhka sirotellaan maahan tai veteen omaisten läsnä ollessa.

Ortodoksihautajaiset

Ortodoksisen kirkon jäsenen kuollessa omaiset sopivat seurakunnan kanssa hautaustoimituksesta. Ortodoksinen hautaustoimitus järjestetään aina saman kaavan mukaan, ja sitä ei tarvitse suunnitella erikseen. 

Perinteisesti ortodoksisissa hautajaisissa ollaan arkun kansi auki, mutta tämä ei ole välttämätöntä. Vainajalle puetaan juhlavaatteet, ja kaulalle ripustetaan risti. Puetun vainajan päälle levitetään ohut kateliina, otsalle asetetaan nauha ja kasvoille lasketaan ohut liina.

Perinteisesti omaiset pesevät ja pukevat vainajan sekä laittavat hänet arkkuun. Halutessaan omaiset voivat osallistua vainajan pukemiseen henkilökuntamme avulla. Mikäli omaisilla on toive olla mukana pukemisessa, niin asia on hyvä sopia hyvissä ajoin ennen sovittua siirtoa.

Hautaustoimituksen lopussa kaikki saattoväkeen kuuluvat voivat jättää hyvästit vainajalle arkun äärellä. Tämän jälkeen arkku suljetaan ja arkku toimitetaan hautausmaalle. 

Kun arkku on laskettu hautaan, toimitetaan lyhyt litaniapalvelus haudan äärellä. Tämän jälkeen hauta peitetään ja hautajaisväki laulavat vielä yhteisen veisun. Hautajaisten jälkeen voidaan siirtyä muistotilaisuuteen, jos sellainen on päätetty järjestää.

Vehanen toimittaa perinteiset ortodoksiset muistomerkit haudalle tai auttaa hankkimaan omaisten toivoman muistomerkin.

Kirkkoon kuulumattoman hautapaikka

Kirkkoon kuulumaton voidaan haudata myös luterilaiselle hautausmaalle. Toisin sanoen vainaja voidaan haudata esimerkiksi vanhaan sukuhautaan, vaikka hän ei kuuluisikaan kirkkoon.

Seurakunnat ovat velvollisia tarjoamaan hautapaikan kaikille paikkakuntalaisille. Useilla hautausmailla on erikseen tunnuksettomia alueita. Joissain kunnissa tai kaupungeissa voi olla myös erillisiä vapaahautausmaita, jotka ovat yleensä kunnan tai kaupungin ylläpitämiä.

Jos vainaja tuhkataan, tuhkat on mahdollista sirotella myös muualle kuin hautausmaalle.

Lue lisää hautaustavan ja hautapaikan valinnasta.

Usein kysyttyjä kysymyksiä kirkkoon kuulumattoman hautauksesta

Miten hautajaiset järjestetään, jos ei kuulu kirkkoon?

Hautajaiset voi järjestää vapaamuotoisesti tai perinteisin kirkollisin menoin. Kirkon tiloja voi myös yleensä halutessaan vuokrata tunnuksettomiin hautajaisiin.

Mihin ihminen haudataan, jos ei kuulu kirkkoon?

Ihminen voidaan haudata luterilaiselle hautausmaalle, ortodoksiselle hautausmaalle tai vapaahautausmaalle. Joillain luterilaisen seurakunnan ylläpitämillä hautausmailla on lisäksi omia alueita islaminuskoisille sekä tunnuksettomia alueita. 

Vainajan tuhkat on lisäksi mahdollista sirotella tai haudata esimerkiksi omalle tontille tai maanomistajan luvalla muille maa- tai vesialueille.

Saako hautapaikan, jos ei kuulu kirkkoon?

Hautapaikan saa normaalisti seurakunnan hautausmaalta, vaikka ei kuuluisikaan kirkkoon. Seurakunnat ovat velvollisia tarjoamaan hautapaikan kuntalaisille.

Onko hautaaminen kalliimpaa, jos ei kuulu kirkkoon?

Hautapaikat ovat samanhintaisia kaikille. Kirkon ja siunauskappelin käytöstä kuitenkin yleensä peritään vuokra kirkkoon kuulumattomien siunaustilaisuudessa. Kirkkoon kuuluville siunaustilaisuuden järjestäminen on maksutonta.

Kauanko ortodoksihautajaiset kestävät?

Ortodoksihautajaiset kestävät yleensä puolesta tunnista tuntiin. Itse hautauspalvelus kestää noin puoli tuntia, ja sen jälkeinen saattoväen hyvästien jättäminen voi kestää muutamasta minuutista puoleen tuntiin.

Tämän jälkeen hautaanlaskun yhteydessä suoritetaan vielä lyhyt litaniapalvelus.

Voiko ortodoksin tuhkata?

Ortodoksinen kirkko suosii arkkuhautausta, mutta jos vainaja itse tai omaiset toivovat polttohautausta, se voidaan valita hautaustavaksi.