Hautajaisten järjestäminen onnistuu helpoiten hautaustoimiston avulla.

Hautajaisten järjestäminen

Hautajaisten järjestämisen voi aina aloittaa ottamalla yhteyttä hautaustoimistoon, josta saa kaiken tarvittavan tiedon hautajaisten järjestämiseen.

Toiset voivat kuitenkin haluta alkuun tehdä omaa tiedonhankintaa ennen yhteydenottoa hautaustoimistoon. Molemmat tavat ovat aivan yhtä hyviä hautajaisten järjestämisen alkuun saattamiselle.

Apua aloitukseen saa heti myös vainajan kotikunnan seurakunnasta, jos vainaja on kuulunut evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Hautaustoimiston taas voi valita vapaasti, sen ei tarvitse olla vainajan kotikunnasta.

Hautajaisten järjestäminen voidaan aloittaa, vaikka hautauslupa ei olisi vielä valmistunut. Meillä Vehasella ammattitaitoinen henkilökuntamme pitää huolen, että kaikki asiakirjat saadaan valmiiksi ja toimitetuiksi, jotta tilaisuus voidaan järjestää sovittuna aikana.

Hautausjärjestelijämme myös auttavat kaikissa siunaus- tai muistotilaisuuteen liittyvissä asioissa ja varaavat tilan ja ajan. 

Hautajaisten järjestäminen muistilistan avulla

Hautajaiset voivat olla hyvinkin yksilölliset, jolloin hautajaisten järjestämisen muistilista ei ole kaikille samanlainen. Myös uskontokunta tai tunnuksettomuus vaikuttaa hautajaisten luonteeseen.

Hautaustoimisto voi ottaa huolehtiakseen kaiken hautaukseen liittyvän, jolloin omaiselle jää vain tietyistä asioista päättäminen yhdessä hautaustoimiston kanssa.

Tästä löydät pääasiat, jotka tulisi ottaa huomioon hautajaisten järjestämisessä:

 • Hautaustavan ja hautapaikan valinta
 • Siunaustilaisuuspaikan (esim. kappeli tai kirkko) ja siunaustilaisuusajan varaus sekä mahdollisen uurnanlaskuajan varaus
 • Vainajan kuljetuksen järjestäminen 
 • Arkun tai arkun ja uurnan valinta 
 • Arkkuvaatetuksen valinta
 • Siunaava papin tai puhujan sekä mahdollisen kanttorin varaus
 • Tilan varaus muistotilaisuuteen (jossa vieraiden kahvitus) 
 • Kutsujen lähettäminen hautajaisiin tai hautajaisista maininta kuolinilmoituksessa 
 • Tarjottavien ja mahdollisen tarjoiluhenkilökunnan varaus muistotilaisuuteen
 • Tilaisuudessa esitettävän musiikin valinta ja mahdollisen esiintyjän varaus
 • Siunaustilaisuuden ohjelmalehtisen suunnittelu ja painatus
 • Valokuvaajan varaus
 • Kukkien tilaaminen
 • Hautakiven, muistolaatan tai kaiverruksen valinta ja tilaus
 • Arkunkantajien etsintä, jos tarvis. Arkkuhautauksessa arkunkantajia tarvitaan kuusi kappaletta.
 • Muistotilaisuuspaikan valinta ja varaus. Mahdollisesti pitopalvelun hankinta.
 • Muistopöydän sisällön hankkiminen (valokuva muisteltavasta, kynttilä ja kukkakimppu)
 • Suruliputuksen järjestäminen 
 • Hautajaisiin osallistuneiden kiittäminen

Hautajaisten ajankohta

Hautajaiset saadaan järjestettyä pääsääntöisesti aikaisintaan kahden viikon kuluttua kuolemasta.

Monesti perjantai ja lauantai ovat viikon suosituimpia päiviä hautajaisten järjestämiselle, jolloin esimerkiksi siunauskappelit saattavat olla varattuja useita viikkoja etukäteen näiden päivien osalta.

Perinteiset luterilaiset hautajaiset

Perinteisesti hautajaiset koostuvat kirkollisesta siunaustilaisuudesta sekä sen jälkeen järjestettävästä muistotilaisuudesta. 

Vainajan siunaa tavallisesti sen seurakunnan pappi, jonka alueella vainaja on viimeksi asunut. Hautajaiset kestävät yleensä noin 30-40 minuuttia. Hautajaisten kesto riippuu siitä, onko kyseessä arkkuhautaus vai tuhkaus. Myös saattoväen määrä vaikuttaa hautajaisten kokonaiskestoon.

Kirkossa tai kappelissa järjestettävässä siunaustilaisuudessa arkku on monesti valmiina alttarin edessä, arkun pääpuoli alttariin päin. Vainajan lähiomaiset istuvat yleensä oikealla puolella käytävää eli vainajan sydämen puolella.

Lue lisää siunaustilaisuuden järjestämisestä.

Lue lisää muistotilaisuuden järjestämisestä.

Lue tarkemmin ei-luterilaisten hautajaisten järjestämisestä.

Hautajaisiin kutsuminen 

Hautajaisiin voidaan suunnitella kutsukortit tai käyttää lehdessä julkaistavaa kuolinilmoitusta. Mikäli saattoväki kutsutaan muistotilaisuuteen, niin kutsuun kannattaa laittaa ilmoittautumispyyntö. 

Voimme auttaa kutsun suunnittelussa ja kerätä omaisia varten ilmoittautumisten perusteella osallistujalistan. 

Pienemmän kutsuvieraslistan kohdalla kutsun voi esittää myös puhelimitse tai tekstiviestillä.

Lue lisää kuolinilmoituksen tekemisestä.

Valokuvaaminen hautajaisissa

Hautajaisissa saa valokuvata. Kuvaajana voi toimia joku omaisista, tai kuvia varten voi palkata erikseen valokuvaajan. Me Vehasella teemme yhteistyötä ammattivalokuvaajien kanssa ja voimme varata valokuvaajan siunaustilaisuuteen sekä muistotilaisuuteen. 

Ammattivalokuvaaja osaa taltioida tilaisuuden tärkeät hetket, ja hänen kanssaan voi sopia myös mahdollisista yhteiskuvista. Pystymme teettämään valokuvista myös valmiin kansion, jolloin valokuvat pysyvät kauniisti tallessa.   

Hautajaisiin osallistuneiden kiittäminen

Kiitokset voi lähettää kortilla tai käyttää esimerkiksi lehti-ilmoitusta. Hautausjärjestelijöidemme kanssa voi suunnitella itselleen parhaan tavan muistaa saattovieraita.

Hautajaiset talvella

Hautajaiset talvella järjestetään kuten muinakin vuodenaikoina. Arkkuhautauksen yhteydessä kannattaa huomioida, että hautajaisten järjestämiseen saattaa tarvita hieman enemmän aikaa.

Hautakivi voidaan asentaa yleensä vasta maan ollessa sulana kesäkautena. Seurakunta antaa luvan tuoda kivet haudalle yleensä ennen juhannusta.

Lue lisää hautakiven valinnasta.

Suruliputus 

Suruliputus järjestetään yleensä hautauspäivänä vainajan kotona ja muistotilaisuuden pitopaikassa. Tätä ennen suruliputus järjestetään yleisen tavan mukaan kuolinpäivänä vainajan kotona ja työpaikalla.

Varattoman hautajaiset

Hautajaisten järjestäminen on vainajan omaisten oikeus, ei velvollisuus. Varattoman hautajaiset pyritään ensisijassa kustantamaan kuolinpesän varoilla. 

Jos vainajalta jääneet varat eivät kuitenkaan riitä hautajaisten järjestämiseen, vainajan kotikunnan sosiaalitoimesta voi hakea täydentävää toimeentulotukea välttämättömiin hautajaisjärjestelyihin.

Jos kuolinpesään ilmestyy varoja jälkikäteen, toimeentulotukea saatetaan periä takaisin. 

Jos vainajan omaiset eivät itse ryhdy hautajaisjärjestelyihin, hautajaisten järjestämisestä vastaa vainajan kotikunta. 

Muut hautajaisavustukset

Hautajaisten järjestämiseen on mahdollista saada myös joitain avustuksia. Esimerkiksi joihinkin henkivakuutuksiin voi sisältyä hautausavustus. Myös sotainvalideilla on oma Valtionkonttorin hautaustuki.  

Lue lisää sotainvalidien hautausavustuksesta.

Lisäksi jotkut työnantajat voivat maksaa hautausavustusta entisille työntekijöilleen.

Usein kysyttyjä kysymyksiä hautajaisten järjestämisestä

Kuka on lähiomainen hautajaisissa?

Lähiomaisia ovat useimmiten vainajan puoliso, lapset, vanhemmat ja isovanhemmat. Jos omaa perhettä ei ole tai vanhempia tai isovanhempia ei ole elossa, tällöin lähiomaisiksi voidaan katsoa kauempia sukulaisia.

Saako hautajaisissa kuvata?

Hautajaisissa saa valokuvata. Kuvaajana voi toimia joku omaisista ,tai kuvia varten voi palkata erikseen valokuvaajan.

Kuka maksaa vähävaraisen hautajaiset?

Jos vainajan varat eivät riitä hautauskuluihin, vainajan kunnalta voi hakea täydentävää toimeentulotukea hautauskuluihin.

Voiko hautajaiset maksaa vainajan tililtä?

Hautajaiskulut maksetaan lähtökohtaisesti vainajan tilitä. Jos vainajalla ei ollut tarpeeksi varoja hautajaisiin, kunnalta voit hakea täydentävää toimeentulotukea hautauskuluihin.

Suunnittele hautajaiset verkossa

 1. Aloita hautajaisten suunnittelu sovelluksessa, kun sinulle sopii.
 2. Saat heti alustavan hinta-arvion ja suunnitelman hautajaisjärjestelyistä. Tämä ei sido tilaamaan meiltä palvelua.
 3. Otamme sinuun pian yhteyttä ja käymme suunnitelman läpi kanssasi.
 4. Saat täsmennetyn tarjouksen toivomastasi kokonaisuudesta.
 5. Hyväksyttyäsi tarjouksen huolehdimme hautajaisjärjestelyistä kuten sinä haluat.