Polttohautaus vai arkkuhautaus? Tietoa hautaustavan valinnasta.

Polttohautaus vai arkkuhautaus?

Hautaustavan valinta

Hautajaisia suunnitellessa tulee tehdä päätös vainajan hautaustavasta. Vaihtoehtoina on polttohautaus ja arkkuhautaus. 

Aluksi kannattaa yrittää selvittää, oliko vainajalla omia toiveita hautaustavasta. Halusiko hän arkku- vai polttohautauksen, ja minne hän halusi tulla haudatuksi? Mikäli hänen tahtoaan ei ole tiedossa, voidaan edetä omaisten toiveiden mukaan.

Vainajan pukeminen arkkuun ja kuljetus

Hautaustoimistossa valitaan arkku sekä tarvittaessa uurna. Myös polttohaudattaville vainajille tarvitaan arkku hautajaisia varten. 

Hautaustoimisto huolehtii vainajan pukemisesta, arkkuun laittamisesta sekä kuljetuksesta siunaus- tai hautauspaikalle. 

Halutessaan myös omaiset voivat osallistua pukemiseen. 

Viimeinen kuljetus voidaan tehdä vainajan kodin kautta. Tällaiset toiveet kannattaa sopia aina erikseen esimerkiksi hautausjärjestelijämme kanssa.

Tutustu erilaisiin arkku ja uurna malleihimme.

Hautaustilaisuus ja uurnanlasku

Arkkuhautauksessa arkku yleensä kannetaan siunaustilaisuuden jälkeen hautapaikalle ja lasketaan hautaansa. Tämän jälkeen hautaaminen on saatu päätökseen.

Polttohautauksessa taas vainaja on yleensä siunaustilaisuudessa arkussa, ja tilaisuuden jälkeen arkku kuljetetaan krematorioon tuhkattavaksi. 

Tuhkaus suoritetaan normaalisti kahden viikon sisällä siunaus- tai jäähyväistilaisuudesta. Uurnanlasku voidaan varata jo ennen tuhkausta kahden viikon päähän tilaisuudesta.

Tuhka on haudattava tai sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan vuoden sisällä tuhkaamisesta. Seurakunta voi myös huolehtia uurnan tai tuhkan hautaamisesta. 

Muistolehdot ovat usein paikkoja, jonne tuhka haudataan nimettömästi ilman omaisia. Hautausmaan sirottelualueilla omaiset voivat sirotella tuhkat haluamaansa kohtaan sirottelualueen sisällä.

Uurnanlaskusta voi tehdä oman juhlansa läheisten läsnäollessa tai suuremmallakin saattoväellä. Mikäli tuhkaus tapahtuu ilman edeltävää tilaisuutta, uurnanlaskutilaisuudesta voidaan suunnitella juhlava tilaisuus. 

Milloin arkunkantajia tarvitaan? 

Arkunkantajia tarvitaan, jos kyseessä on arkkuhautaus ja arkku lasketaan hautaan. Kantajat voidaan sopia myös polttohautaukseen, mikäli arkku halutaan siunauksen jälkeen kantaa kuljetusautoon.

Joissain kirkoissa tai kappeleissa arkku on mahdollista kantaa alttarille ennen siunausta. Tarvittaessa hautaustoimisto huolehtii tästä siirrosta.

Kantajiksi tarvitaan yleensä kuusi henkilöä. Myös naiset voivat toimia kantajina.

Arkunkantajat on hyvä sopia etukäteen, ja heidän kanssaan on hyvä käydä läpi tilaisuuden kulku sekä pukeutuminen.

Tutustu lisää hautajaisten pukukoodiin.

Hautapaikan valinta

Hautapaikkana voi olla vanha tai uusi hautapaikka, hautausmaan muistolehto tai sirottelualue. Tuhka voidaan myös vaihtoehtoisesti haudata tai sirotella muualle kuin seurakunnan omistamalle maalle tai vesialueelle. Hautausjärjestelijämme antavat lisätietoa, miten ja minne tuhka voidaan haudata.

Kun käytetään vanhaa sukuhautaa, hautauspalvelu hoitaa muistomerkin siirron ja ilmoittaa tarvittavat tiedot seurakunnalle. Uurnahautauksessa selvitetään tuhkan luovutuksen ajankohta, paikka ja uurnanlaskuaika.

Lue lisää hautakiven valinnasta.

Haudan hallinta-aika

Niin tuhka- kuin arkkuhautojen hallinta-aika on nykyisin yleisesti 20–25 vuotta riippuen hieman seurakunnasta ja hautauspaikasta. Vanhassa sukuhaudassa uudesta hautaamisesta alkaa aina haudan hallinta-ajan lasku alusta.

Aikaisemmin hautapaikkoja on voinut lunastaa 50 vuodeksi ja jopa ainaishaudaksi. Ainaishaudan hallinta on voimassa siihen asti kun haudasta halutaan luopua tai jos hauta jää hoitamattomaksi.

Haudan hallinta-ajan päättymisestä tiedotetaan aina omaisia, kunhan heidän osoitetietonsa ovat ajan tasalla seurakunnan tiedoissa. Hallinta-aikaa voi jatkaa asioimalla kyseistä hautausmaata hallinnoivan seurakunnan kanssa.

Haudasta voi myös luopua sopimalla asiasta kirjallisesti seurakunnan kanssa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä hautaustapoihin liittyen

Pitääkö olla arkku, jos vainaja tuhkataan?

Arkku on hautaustoimilain mukaan pakollinen osa hautaamista, joten arkku valitaan aina, vaikka kyseessä olisi tuhkaus. 

Mikä ero on arkkuhautauksella ja tuhkauksella?

Siunaustilaisuus sujuu samalla tavalla, oli kyseessä sitten arkkuhautaus tai tuhkaus. Ero on siinä, mitä tapahtuu siunaustilaisuuden jälkeen. Arkkuhautauksessa arkku kannetaan hautausmaalle ja lasketaan hautaan. Tuhkauksessa arkku kannetaan autoon tai jätetään alttarille odottamaan kuljetusta tuhkaukseen. Tuhkauksen jälkeen tuhkat tulee haudata tai sirotella. Uurnanlaskutilaisuudesta voidaan tehdä kaunis jäähyväisjuhla.

Mihin saa laittaa vainajan tuhkat?

Lain mukaan vainajan tuhkat on haudattava pysyvästi yhteen paikkaan vuoden kuluessa tuhkauksesta. Vainajan tuhkat voi haudata hautapaikkaan, muistolehtoon tai sirotella hautausmaan sirottelualueelle. Tuhkat voi myös haudata tai sirotella omalle tontille. Muistomerkkiä omalle tontille ei kuitenkaan voi pystyttää. 

Tuhkat voi myös haudata muuallekin, jos siihen on maa- tai vesialueen omistajan tai haltijan lupa. Esimerkiksi Metsähallitukselta voi anoa lupaa tuhkien hautaamiseen sen omistamille maille.

Metsähallituksen hallinnoimille vesialueille, jotka eivät ole luonnonsuojelualueita, tuhkat voi ripotella ilman erillistä lupaa.

Miten päin vainaja haudataan?

Arkku haudataan yleensä siten, että vainajan pääpuoli on hautakiveä kohti.

Saako uurnan haudata omalle pihalle?

Uurnan saa haudata omalle tontille. Paikalle ei kuitenkaan saa perustaa erillistä muistomerkkiä, sillä silloin paikan katsottaisiin olevan hautausmaa, johon tarvittaisiin lupa aluehallintovirastolta.

Saako vainajan uurnaa säilyttää kotona?

Vainajan uurnaa voi tilapäisesti säilyttää kotona. Laki kuitenkin edellyttää, että tuhkat haudataan yhteen pysyvään paikkaan vuoden kuluessa tuhkauksesta.

Mikä on suoratuhkaus?

Suoratuhkauksessa vainaja viedään suoraan tuhkattavaksi ilman seremoniaa. Tuhkaus tapahtuu kahden viikon sisällä krematorioon kuljetuksesta, ja tuhkan noudosta voi sopia erikseen krematorion kanssa. Mikäli hautaus on sovittu seurakunnan muistolehtoon, niin seurakunta huolehtii itse hautauksesta.

Voiko ihmisen haudata ilman siunausta?

Ihmisen voi haudata myös ilman siunausta. Mikäli vainaja oli seurakunnan jäsen, tulee omaisen olla suoraan yhteydessä vainajan kotiseurakunnan kirkkoherraan, joka voi antaa luvan hautaamiselle ilman siunausta.

Voiko väestörekisteriin kuuluvan siunata?

Siunaustilaisuus voidaan sopia myös väestörekisteriin kuuluvalle eli kirkkoon kuulumattomalle vainajalle. Usein seurakunnat ottavat näissä tapauksissa esimerkiksi kappelimaksun sekä ne ovat saattaneet varata tietyt siunausajat vain seurakunnan jäsenille.

Voiko vainajan tuhkata ilman siunausta?

Kirkkoon kuuluvan vainajan voi tuhkata suoraan ilman siunausta, mikäli siihen on saatu lupa vainajan kotiseurakunnan kirkkoherralta. Kirkkoon kuulumaton vainaja voidaan tuhkata ilman edeltävää tilaisuutta, mutta siihen tarvitaan yleensä kirjallinen suostumus omaisilta.

Kuka laittaa vainajan arkkuun?

Hautaustoimisto huolehtii vainajan arkkuun laitosta sekä pukemisesta. Mikäli omaisilla on toive olla mukana pukemisessa, niin asiasta on hyvä sopia hyvissä ajoin ennen sovittua siirtoa.