Kuolinilmoitus on perinteinen tapa ilmoittaa henkilön menehtymisestä.

Kuolinilmoitus

Yleistä tietoa ja laatimisohjeet

Kuolinilmoitus julkaistaan yleensä paikallisessa sanomalehdessä, ja siinä ilmoitetaan henkilön menehtymisestä. Kuolinilmoitus on maksullinen. Sanomalehdillä on yleensä omat ohjeensa kuolinilmoituksen laatimiseen.

Kuolinilmoitus lehteen perinteisellä mallilla

Kuolinilmoitus lehteen on monesti helpointa välittää hautaustoimiston kautta. Sen voi myös itse jättää sanomalehden verkkosivuilla. 

Perinteinen kuolinilmoitus sisältää yleensä jonkin symbolin, kuten ristin, auringonlaskun, linnun tai sotaveteraanitunnuksen. 

Ilmoituksessa on lisäksi vainajan nimi ja sen yllä mahdollisesti lyhyt teksti, kuten ”Rakkaamme”, ”Rakas isämme ja aviomieheni” tai muuta vastaavaa. 

Vainajan nimen alla kerrotaan yleensä henkilön syntymäpäivä ja kuolinpäivä sekä mahdollisesti synnyin- ja kuolinkunta. 

Päivämäärien alle voidaan sijoittaa jokin muistovärssy, raamatunjae, runo tai muu merkityksellinen teksti. Kirjallisten tuotosten käytössä tulisi muistaa kunnioittaa tekijänoikeuksia. 

Tutustu lisää tekijänoikeusasioihin kuolinilmoituksissa.

Katso myös kokoamamme muistovärssyt.

Muistotekstin jälkeen yleensä luetellaan henkilöä muistavien nimet. Välillä voi samalle henkilölle olla osoitettu kaksi eri ilmoitusta, josta toinen on esimerkiksi työnantajatahon hankkima kuolinilmoitus.

Kuolinilmoituksen loppuun lisätään vielä monesti pieni teksti, jossa kerrotaan kutsuna siunaustilaisuuden aika ja paikka. Vaihtoehtoisesti ilmoituksessa kerrotaan siunaustilaisuuden jo olleen ja kiitetään osanotosta. Tekstissä voidaan myös esimerkiksi kiittää vainajaa hoitanutta hoitohenkilökuntaa. 

Verkossa julkaistavat kuolinilmoitukset

Kuolinilmoituksen voi myös julkaista verkossa maksuttomasti parissakin eri palvelussa. Kuolinilmoitukset.fi-palvelussa voi jättää kuvallisen ilmoituksen, samoin kuin Suomen Hautaustoimistojen Liiton ylläpitämässä Muistollesi.fi-sivustolla.

Kirkkoon kuulumattoman kuolinilmoitus

Kirkkoon kuulumattoman kuolinilmoitus laaditaan yleensä samalla mallilla kuin tunnustuksellinenkin kuolinilmoitus. Kuvaksi vain valitaan jokin symboli ilman uskonnollisia viittauksia. Muistovärssyksi myös valitaan jokin ei-tunnustuksellinen teksti.  

Usein kysyttyjä kysymyksiä kuolinilmoitukseen liittyen

Onko kuolinilmoitus lehteen pakollinen?

Erillinen lehdessä oleva kuolinilmoitus ei ole pakollinen. Omaiset päättävät, haluavatko ilmoituksen ja siihen tulevan tekstin ja ilmestymisajan. Lehdessä julkaistava kuolinilmoitus voi toimia myös kutsuna hautajaistilaisuuteen.

Milloin kuolinilmoitus lehteen julkaistaan?

Kuolinilmoituksen voi julkaista lehdessä ennen hautajaisia, jolloin se voi toimia myös kutsuna siunaustilaisuuteen ja mahdollisesti myös muistotilaisuuteen. Kuolinilmoituksen voi julkaista lehdessä myös hautajaisten jälkeen, jolloin sen yhteydessä voi kiittää kaikkia hautajaisiin osallistuneita.

Miten tehdä kuolinilmoitus?

Helpointa on luonnostella toivottu ilmoitus hautaustoimistohenkilökunnan kanssa, joka tarvittaessa auttaa vedoksen luomisessa. Luonnoksesta pyydetään aina vedos tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi.

Myös sanomalehtien verkkopalveluissa kuolinilmoituksen teko on tehty yleensä helpoksi. Ennen ilmoitusta on hyvä etsiä mahdollinen muistovärssy, jota ilmoituksessa halutaan käyttää, sekä määritellä valmiiksi ilmoituksessa mainittavat läheiset.

Kuolinilmoituksen voi myös jättää puhelimitse lehden asiakaspalveluun ja joidenkin lehtien kohdalla fyysisesti lehden toimistolla.

Missä järjestyksessä nimet kuolinilmoitukseen?

Kuolinilmoituksessa mainitaan yleensä suremaan jääneet perheenjäsenet etunimillä. Ylimpänä järjestyksessä on vainajan puoliso, jonka jälkeen mainitaan vainajan lapset, monesti ikäjärjestyksessä. 

Jos lapsilla on omat perheet, perhekunnat ovat omilla riveillään. Perhekuntien kohdalla voidaan myös mainita pelkkä sukulaisen nimi ja lisätä perään ”perheineen”, esimerkiksi ”Laura perheineen”.

Tämän jälkeen voidaan mainita isovanhemmat ja muut sukulaiset nimeltä. Nimien jälkeen voidaan lisätä “Muut sukulaiset ja ystävät” tai vastaavaa.

Jos vainaja on itse nuorempi henkilö, ylimpänä voidaan mainita vainajan omat vanhemmat, sisarukset ja isovanhemmat. 

Vaihtoehtoisesti nimiä ei tarvitse mainita, vaan ilmoitukseen voidaan kirjoittaa vain “Omaiset ja ystävät” tai eri riveillään “Sukulaiset” ja “Ystävät”.